AdobeStock_314700693_Editorial_Use_Only-scaled.jpeg

Quora atsakymų pavyzdžiai: kaip (ne)atsakinėti į klausimus?

Ankstesniuose straipsniuose apie Quora socialinį tinklą ne kartą užsiminėme, kaip reikėtų tinkamai atsakinėti į klausimus. Šiame tekste panagrinėsime keletą konkrečių, Quora tinkle esančių, atsakymų bei suteiksime jiems verdiktą – geras tai atsakymas ar blogas. Tikimės, jog pateikti Quora atsakymų pavyzdžiai padės jums suprasti, kaip dar geriau atsakinėti į klausimus šioje platformoje.

Quora atsakymo pavyzdys nr. 1 | Social media

Atsakymo autorius tekstą pradeda įvardindamas savo patirtį socialinių medijų klausimu ir teigia, jog šį klausimą yra plačiai nagrinėję.

Vėliau pereinama prie labai konkrečių bei vieną sakinį sudarančių What is social media? apibrėžimų. Norint išskirti apibrėžimus, pasitelkiamas italic bei bold teksto formatavimo būdai.

Siekiant išsamiau atsakyti į užduotą klausimą, bei jį pateikti aiškiai, naudojamasi vizualia medžiaga. Atkreipkite dėmesį, jog paveikslėlio apatiniam dešiniajame kampe, įterptas prekės ženklas, kurį atstovauja atsakantysis.

Atsakymo pabaigoje, autorius išsako savo asmeninę nuomonę apie socialinių medijų sąvoką, o paskutiniame sakinyje nukreipia skaitytojus į savo atstovaujamo prekės ženklo blog‘ą, kuriame, kaip teigia, jis plačiau nagrinėja socialinių medijų sąvoką.

Atsakymo verdiktas: Geras

Komentaras: Autorius konkrečiai atsako į užduotą klausimą, pateikia savo asmeninę nuomonę, tekste esmines vietas išskiria skirtingu šriftu, naudoja vizualią medžiagą. Atstovaujamas prekės ženklas reklamuojamas nedemonstratyviai, pridedant logotipą paveikslėlyje bei, kaip ir pridera, pateikiant nuorodą, susijusią su savo prekės ženklu, atsakymo gale ir ne pernelyg tiesiogiai.

Quora atsakymo pavyzdys nr. 2 | Startup expenses

Atsakymo autorius tekstą pradeda trumpais, iš naujos eilutės pradedamais sakiniais: toks formatas yra ypač tinkamas skaitant atsakymą išmaniojo telefono ekrane.

Atsakinėjant pasitelkiamas humoras bei literatūrinis kontekstas, o vėliau pereinama ir prie asmeninės patirties susidūrus su konkrečia problema.

Atsakymo verdiktas: Geras, bet galimi tobulinimai

Komentaras: atsakymas lengvai ir greitai skaitomas, naudojama asmeninės patirties istorija. Visgi norint atsakymą patobulinti, visuomet paranku pateikti bent vieną paveikslėlį, o užsimindamas apie savo įmonę, autorius galėjo pateikti nuorodą į jos puslapį.

Quora atsakymo pavyzdys nr. 3 | Indian stock market

Į klausimą atsako anoniminis vartotojas, o tai verčia atsakymą vertinti kritiškai, informacijos patikimumo atžvilgiu.

Tekstas itin trumpas. Turinio prasme pirmieji du sakiniai, rodos, atsako į klausimą, tačiau nepateikiami naudojamų faktų šaltiniai. Kyla klausimas, koks yra pateikiamų faktų pagrįstumas.

Paskutinis atsakymo sakinys skamba lyg atsakymo apibendrinimas, tačiau jis yra ne itin susijęs su pačiu klausimu.

Atsakymo verdiktas: Blogas

Komentaras: nėra jokių nuorodų, kurios patvirtintų pateiktą informaciją, todėl sunku įvertinti, kiek būtų tikslinga ja vadovautis. Vartotojas nepatikina, jog informacija yra teisinga, pateiktų faktų neišplėtoja, naudojasi anonimiškumu ir, nepaisant sulaukto didelio skaičiaus peržiūrų bei upvotes, tik dar labiau verčia kvestionuoti atsakymo patikimumą.

Quora atsakymo pavyzdys nr. 4 | Freelance UX designers

Atsakymas pradedamas sakiniu, kuris iš esmės nėra susijęs su pačiu klausimu, kadangi jame net neužsimenama apie dizainerių paiešką.

Atsakantysis reiškia abejones dėl pateiktos klausimo formuluotės, kadangi, anot jo, formuluotėje nepateikiama, apie kokio produkto dizainą kalbama.

Atsakymo verdiktas: Blogas

Komentaras: vartotojas neatsako į klausimo esmę ir nepateikia tinkamų būdų, kaip susirasti gerą UX dizainerį. Atsakymo turinys ne itin susijęs su klausimu, yra pernelyg trumpas. Vartotojas nepateikia savo patirties, susijusios su dizaino tema. Matomas statusas Works at Royal Air Force neteikia patikimumo parašytai informacijai. Atsakant į klausimą vertėtų sutelkti dėmesį į kuo tikslesnį atsakymą, o ne dalintis priekaištais dėl klausimo trūkumų.

Quora atsakymo pavyzdys nr. 5 | Meditation

Pirmas teksto sakinys iškart atsako į užduotą klausimą, o toliau išreiškiama stipri vartotojo pozicija – Meditation sucks. Šis sakinys suintriguoja ir verčia atsakymą skaityti toliau, kuriame vartotojas pasakoja apie savo asmeninę patirtį.

Priežastys, kodėl meditacija yra pervertinta, pateikiamos jas numeruojant. Tai atsakymui suteikia aiškią struktūrą.

Skaitant priežastis pastebima, jog vartotojas savo atsakymą ironizuoja ir geras meditacijos savybes, tokias kaip pvz. atminties pagerėjimą, komentuoja naudodamas prieštaringus komentarus, kaip kad „How dissapointing“.

Pateikęs 6 priežastis „meditacijos ne naudai“, atsakymo pabaigoje vartotojas apibendrina, kad geriau nebūtų niekad meditavęs, o atsakymą baigia retoriniu klausimu.

Atsakymo verdiktas: Geras

Komentaras: atsakymas neabejotinai išsiskiria iš kitų, kadangi jis priešingas tam, ko tikisi vartotojai prieš pradedant jį skaityti. Tekstas pateikiamas aiškiai, naudojamas humoras bei pateikiama kontroversiška nuomonė lengvai įtraukia skaitytoją. Į klausimą atsakoma įdomia forma bei pasinaudojant asmenine patirtimi. Toks netradicinis atsakymo būdas, tikėtina, jog susilauks daug peržiūrų bei upvotes.

Quora atsakymo pavyzdys nr. 6 | Online shopping

Atsakymas pradedamas vartotojo prisistatymu. Vartotojo tekste pateikiamas vardas nesutampa su jo Quora slapyvardžiu, o tai gali tapti priežastimi, nepasitikėti vartotojo skelbiama informacija.

Vartotojas užsimena apie savo asmeninę patirtį internetinėje prekyboje, o jo statusas Webshop Owner tai patvirtina.

Pasinaudojama paveiksliuko įterpimu, tačiau naudojamas vizualus turinys nėra itin aukštos kokybės.

Toliau vartotojas pradeda dalintis savo asmenine istorija. Tekstas skirstomas į paragrafus, tačiau bendrai žiūrint į tekstą, kuriame nėra skirtingų formatavimo būdų, informacija gali skaitytis kiek nuobodžiai. Pastaruosiuose paragrafuose išryškinama tik prisegama nuoroda į Shopify produktą.

Po nuorodos pateikimo seka tekstas apie tai, koks puikus produktas yra Shopify. Tenka atkreipti dėmesį, jog šis produktas yra susijęs su tuo, KAIP SUKURTI savo internetinę parduotuvę, tačiau TAI NĖRA internetinė parduotuvė.

Nuo Shopify pereinama prie Printful programėlės, o vėliau seka tekstas, kuriame Nicolas papasakoja, kaip ši programėlė leido jam įkurti savo unikalių marškinėlių parduotuvę.

Atsakymo verdiktas: Blogas

Komentaras: Quora atsakymų pavyzdžiai kaip šis, yra susiję su tiesiogine savo produkto reklama. Teksto turinys labiau sukoncentruotas į vartotojo asmeninės internetinės parduotuvės atsiradimo istoriją, nei pagrindžia, kodėl jo pateikiamos internetinės parduotuvės pavyzdys yra geriausias. Tekstas skaitosi nuobodžiai, neįtraukia, kadangi nenumeruojami ar neparyškinami svarbiausi atsakymo aspektai.

Primename, kad tiesioginis savo produkto reklamavimas Quora atsakymuose nėra tinkamas būdas atsakyti į klausimą ir gali susilaukti atsakymo ištrynimo.

Quora atsakymo pavyzdys nr. 7 | Psychological trick

Nors atsakymas pradedamas tekstu, turbūt ne vieno akį pirmiausiai pagauna naudojama iliustracija – spalvotas bei stilingas paveikslėlis.

Prieš pradėdamas vardyti psichologinius triukus, atsakymo autorius įveda vartotoją į klausimo temą bei pabrėžia smegenų procesų galimybes.

Galima numanyti, jog atsakymo pradžioje pateikiama nuoroda į straipsnį apie smegenis yra susijusi su autoriaus atstovaujamu produktu/prekės ženklu.

Psichologinius triukus autorius išskiria naudodamas tiek paryškintą, tiek italic rašymą, o komentuoja įprastu šriftu.

Taip pat autorius tekstą atskiria ne tik paragrafais, bet ir brūkšniais.

Atsakymo verdiktas: Geras, bet galimi tobulinimai

Komentaras: tekstas išsamiai atsako į klausimą, autoriaus atstovaujamas internetinis puslapis nurodomas klausimo kontekste ir nėra pernelyg tiesioginis. Nors tekstas yra pakankamai išskaidytas paragrafais ir išskirtas paryškinimais, pasvirusiu šriftu ir brūkšniais, visų šių priemonių naudojimas kelia šiokią tokią sumaištį. Išvardintus triukus, siūlytina rašyti pasirinkus ARBA paryškinimą, ARBA pasvirusį šriftą.

Na, ir pabaigai, mūsų „Quora atsakymų pavyzdžiai“ temai vainikuoti…

Quora atsakymo pavyzdys nr. 8 | Bad Quora answer

Gabija StašinskaitėQuora atsakymų pavyzdžiai: kaip (ne)atsakinėti į klausimus?

Išsakyti savo nuomonę

Panašūs straipsniai