Reklama būsimiems Panevėžio studentams

Situacija: Kauno technologijos universitetas turi padalinį Panevėžyje, kuriame yra 3 specialybės bakalaurams ir kelios magistrams. Panevėžio padalinys stiprus robotikos, transporto priemonių inžinerijos ir verslo srityse. Centriniai rūmai skatino studentus stoti su komiksų stiliaus plakatais, todėl Panevėžio padalinys turėjo juos prisitaikyti savo reikmėms.

Tikslas: Paskatinti abiturientus pasvarstyti apie galimybę studijuoti Panevėžio KTU padalinyje.

Sprendimai

Bendrų diskusijų metu buvo nuspręsta skatinti ne tik abiturientus, bet ir jų tėvus.

  1. Sukurti du informaciniai plakatai: vienas skirtas abiturientams, kitas – nuosaikesnis, jų tėvams.
Abiturientams
Tėvams

2. Panevėžio KTU padalinio Facebook puslapyje buvo komunikuojamos žinutės skirtos tiek tėvams, tiek dviliktokams. Šioms žinutėms buvo užsakomą reklama pagal skirtingas tikslines grupes skatinanti įsitraukti (ang. engagement), peržiūrėti video (ang. view) turinį.

3. Vartotojams pamačiusiems ar įsitraukusiems į komunikuojamą turinį, reklamos pagalba buvo siūloma peržiūrėti informacinį plakatą. (ang. retargeting)

Rezultatai

0

Pasiekta auditorija

0

Įtraukti vartotojai

0

Paspaudimai

Priemonės

  • Facebook
  • Facebook ads
  • Photoshop
  • Teksto redagavimas
URL https://www.facebook.com/ptvf.ktu
Dalintis

Panašūs projektai